Panorama - najvišja točka Piranskega polotoka

Mogoče veš koliko je visoka panorama Portorož na Šentjanah?

Preden boš nadaljeval pot, najdi naslednje navodilo?

  Zajtrkovalnica - Predlagam, da vsi odčitate QR kode.

  Zelenica - Premaknite se na zelenico.

  Pogled - Pred vami se odpre čudovit pogled. Ali veste, kaj gledate?

  Voda - Ne boš verjel, da je hrib poln vode. Ali veš od kod prihaja?

  Vodnjaki - Po celotnih Šentjanah so razmetani vodnjaki in voda nikoli ne presahne.

  Ribnik - Nekje v bližini se skriva ribnik. Tam boš našel naslednja navodila.

  Ribe - Bodi previden, da jih ne prestrašiš.